Archives by: Visa Việt Nam

Visa Việt Nam

Visa Việt Nam Posts

Kính gửi Quý khách hàng, chúng tôi xin được thông báo lịch nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương 2021 như sau: Ngày nghỉ : Thứ tư 21/04/2021 Ngày ...

Giấy phép lao động giá rẻ tại Bắc Ninh
Hiện nay, các doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam kinh doanh và làm việc ngày càng nhiều. Chính vì vậy nhu cầu xin ...

Văn bản giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài- Mẫu số 02/PLI ban hành kèm nghị định 152/ NĐ-CP có hiệu lực ngày 15/02/2021 TÊN ...

TÊN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——————– Số: ………… V/v giải trình nhu ...

Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài ban hành kèm theo nghị định 152/2020/NĐ-CP, có hiệu lực ngày 15/02/2021 Mẫu số 11/PLI ...

Theo quy định mới nhất tại nghị định 152//2020/NĐ-CP có hiệu lực ngày 15/02/2021, hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài như sau: ...

Danh sách các khách sạn được UBND thành phố cho phép là cơ sở cách ly tập trung tiếp nhận người nhập cảnh có nguyện vọng và tự ...

Biểu mẫu visa
Hệ thống biểu mẫu xin cấp thị thưc, thẻ tạm trú, gia hạn visa, cho người nước ngoài ban hành kèm theo thông  tư  số 04 /2015/TT-BCA ngày 05 ...

Theo quy định tại luật lý lịch tư pháp 2009, Phiếu lý lịch tư pháp dùng để: 1. Đáp ứng yêu cầu cần chứng minh cá nhân có ...

Ủy quyền xin lý lịch tư pháp
Theo quy định tại luật  LÝ LỊCH TƯ PHÁP 2009, Đối tượng được cấp phiếu lý lịch tư pháp như sau: Phiếu lý lịch tư pháp số 1:Công ...