Archives by: Visa Việt Nam

Visa Việt Nam

Visa Việt Nam Posts

Biểu mẫu visa
Hệ thống biểu mẫu xin cấp thị thưc, thẻ tạm trú, gia hạn visa, cho người nước ngoài ban hành kèm theo thông  tư  số 04 /2015/TT-BCA ngày 05 ...

Theo quy định tại luật lý lịch tư pháp 2009, Phiếu lý lịch tư pháp dùng để: 1. Đáp ứng yêu cầu cần chứng minh cá nhân có ...

Ủy quyền xin lý lịch tư pháp
Theo quy định tại luật  LÝ LỊCH TƯ PHÁP 2009, Đối tượng được cấp phiếu lý lịch tư pháp như sau: Phiếu lý lịch tư pháp số 1:Công ...

Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và số 2
Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và phiếu lý lịch tư pháp số 2 khác nhau như thế nào? Theo quy đinh tại Luật lý lịch tư ...

Từ 01/7/2020: Không cần về quê làm hộ chiếu khi đã có căn cước
Từ 01/7/2020: Không cần về quê làm hộ chiếu khi đã có căn cước Đề nghị cấp hộ chiếu lần đầu thực hiện tại Cơ quan Quản lý ...

Cập nhật danh sách quốc gia được cấp visa điện tử khi nhập cảnh Việt Nam
Theo nghị quyết số 79-NQ-CP công dân các nước dưới đây sẽ được cấp visa điện tử khi nhập cảnh vào Việt Nam Visa điện tử chỉ có ...

gia hạn visa du lịch dài hạn
Hiện tại visa du lịch nhập cảnh Việt Nam từ 1 tháng đến 3 tháng đã được gia hạn thêm 1 tháng, 2 tháng hoặc 3 tháng – ...

gia hạn visa thẻ tạm trú tư vấn miễn phí
Chúng tôi hiểu rằng xin visa nhập cảnh Việt Nam thời điểm hiện tại là nhu cầu rất cần thiết đối với cán bộ cấp lãnh đạo của ...

Cập nhật thông tin bảng giá mới nhất về phí dịch vụ visa du lịch cho người nước ngoài đến VN giá tốt nhất Chỉ với 10 usd ...

Giấy phép lao động cho người nước ngoài
 Hồ sơ cấp mới giấy phép lao động cho người Nhật Bản làm việc tại Hà Nội Phúc theo quy định mới 1. Đơn đề nghị cấp giấy ...