Bảng giá visa

Bảng giá visa

LỆ PHÍ LÀM THỦ TỤC GIA HẠN VISA Việt Nam Legalviet  nhận làm thủ tục Gia han visa với . Hiện nay việc Gia hạn visa thường có nhiều thay đổi, phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Với nhiều năm kinh ...
Hướng dẫn thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

Visa Việt Nam hay còn gọi là thị thực là điều kiện bắt buộc phải có của người nước ngoài khi cư trú ở Việt Nam. Khi hết thời hạn miễn thị thực thì cần xin cấp mới ...