Biểu mẫu visa

Biểu mẫu visa

Danh sách các khách sạn được UBND thành phố cho phép là cơ sở cách ly tập trung tiếp nhận người nhập cảnh có nguyện vọng và tự nguyện chi trả lưu trú, các dịch vụ liên quan ...
Biểu mẫu visa

Hệ thống biểu mẫu xin cấp thị thưc, thẻ tạm trú, gia hạn visa, cho người nước ngoài ban hành kèm theo thông  tư  số 04 /2015/TT-BCA ngày 05 tháng  01 năm 2015 của Bộ công an 1. Tờ khai ...
Xin visa Trung Quốc theo đoàn

Tờ khai xin visa Hàn Quốc là giấy tờ bắt buộc phải có trong hồ sơ xin visa Hàn Quốc Mẫu tờ khai xin visa Hàn Quốc theo đúng form chuẩn của Đại sứ quán     ...
hướng dẫn điền mẫu tờ khai Na1

Quy định điền mẫu tờ khai visa sân bay NA1 tại Đại sứ quán, hoặc sân bay khi dán visa là bắt buộc của Luật Xuất nhập cảnh. Rất nhiều người chuẩn bị đến Việt Nam đã có ...
gia hạn visa uy tín

Mẫu NB3 – Công văn trả lời đề nghị cấp thị thực tại cửa khẩu quốc tế (NB3). Biểu mẫu này được ban hành kèm theo thông tư 04 hướng dẫn Luật Xuất Nhập cảnh Xem thêm: MẪU TỜ ...
Dịch vụ xin giấy phép nhập cảnh

Mẫu NB2- Công văn trả lời đề nghị kiểm tra nhân sự người nước ngoài nhập cảnh (NB2). Mẫu NB2 Đây là biểu mẫu được đính kèm theo THÔNG TƯ 04 quy định biểu mẫu xuất nhập cảnh. ...
visa sân bay công văn nhập cảnh

Mẫu NB1 – mẫu Công văn trả lời đề nghị xét duyệt nhân sự người nước ngoài nhập cảnh. Biểu mẫu này ban hành kèm theo thông tư số 04 của Bộ Công An ( 04/2015/TT-BCA ngày 05 ...

Đây là biểu mẫu theo thông tư 04/2015 hướng dẫn Luật xuất nhập cảnh. Liên hệ LegalViet ANT chúng tôi để được tư vấn gia hạn visa xin lưu trú, thư mời nhập cảnh, giấy phép lao động.   ...
visa điện tử

Mẫu Na17 này ban hành kèm theo thông tư hướng dẫn luật xuất nhập cảnh 2015. Xem chi tiết luật xuất nhập cảnh tại đây. Tải mẫu NA17 tại đây:  DOWNLOAD                ...

Biểu mẫu Na16- Đây là một mẫu tài liệu rất quan trọng trong việc xin visa, gia hạn visa, thư mời nhập cảnh của công ty mời người nước ngoài vào làm việc. Tải mẫu NA16 tại đây: ...