Biểu phí dán visa ở sân bay mới nhất

Biểu phí dán visa ở sân bay mới nhất

visa tại sân bay nội bàivisa tại sân bay nội bài

Tin xuất nhập cảnh: Biểu lệ phí visa mới nhất áp dụng từ 23-11-2015.

Biểu phí visa mới dán visa ở sân bay Nội bài- visa 3 tháng nhiều lần $ 50 .

Visa 3 tháng một lần $ 25.

Mức lệ phí này cũng được áp dụng thống nhất tại sân bay Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Nội Bài.

Xem chi tiết mức lệ phí dán visa tại sân bay theo bảng lệ phí dưới đây.

lệ phí visa mới nhất 2015
lệ phí visa mới nhất 2015

Khi cần hỗ trợ dịch vụ xin visa nhập cảnh, xin visa lấy sân bay, dịch vụ đón khách làm thủ tục nhập cảnh nhanh tại Nội Bài, Tân Sơn Nhất vui lòng gọi dịch vụ hỗ trợ theo thông tin địa chỉ trển website: www.thutucgiahanvisa.com.