Có được ủy quyền cho người khác xin cấp phiếu lý lịch tư pháp không?

Có được ủy quyền cho người khác xin cấp phiếu lý lịch tư pháp không?

Ủy quyền xin lý lịch tư phápỦy quyền xin lý lịch tư pháp

Theo quy định tại luật  LÝ LỊCH TƯ PHÁP 2009,

Đối tượng được cấp phiếu lý lịch tư pháp như sau:

  • Phiếu lý lịch tư pháp số 1:Công dân Việt Nam, người nước ngoài đã hoặc đang cư trú tại Việt Nam có quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp của mình. Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội có quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp để phục vụ công tác quản lý nhân sự, hoạt động đăng ký kinh doanh, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.
  • Phiếu lý lịch tư pháp số 2: Cơ quan tiến hành tố tụng có quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử. Cấp theo yêu cầu của cá nhân để người đó biết được nội dung về lý lịch tư pháp của mình.

Vậy cá nhân có thể ủy quyền cho người khác thực hiện thủ tục xin cấp phiếu lịch tư pháp hay không?

Cũng theo quy định tại luật lý lịch tư pháp

  • Cá nhân có thể ủy quyền cho người thân thực hiện thủ tục xin phiếu lý lịch tư pháp số 1
  • cá nhân yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 thì không được ủy quyền cho người khác làm thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

TƯ VẤN THỦ TỤC XIN CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP TẠI HÀ NỘI 0933 820 555