Công văn nhập cảnh Việt Nam để làm việc, visa 3 tháng thương mại

Công văn nhập cảnh Việt Nam để làm việc, visa 3 tháng thương mại

Công văn nhập cảnh Việt Nam để làm việc, visa 3 tháng thương mại, visa 6 tháng

Người nước ngoài muốn đến Việt Nam học tập lao động, công tác, dự hội nghị hội thảo cần xin visa nhập cảnh Việt Nam thương mại.

 

Để xin visa nhập cảnh Việt Nam với mục đích lao động, thương mại bạn cần có công ty, tổ chức bảo lãnh.

Thông qua công ty tổ chức ở Việt Nam gửi công văn xin chấp thuận xét duyệt lao động mời người nước ngoài vào làm việc.

 

Mẫu N2 để bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.

Kết quả là thư trả lời đồng ý, cho phép người nước ngoài được phép nhập cảnh với mục đích lao động, làm việc … hoặc từ chối cho phép người nước ngoài nhập cảnh – việc từ chối phải nêu rõ lý do.

 

Liên hệ với   bộ phận tư vấn thủ tục visa Việt Nam của www.thutucgiahanvisa.com để có dịch vụ tốt nhất hoặc hướng dẫn chi tiết xin visa nhập cảnh.