Luật kinh doanh đầu tư

Luật kinh doanh đầu tư

thông tư 190/2012/TT-BTC

   Việc thay đổi của Luật đầu tư mới và hiệu lực 2015 tạo ra một số đổi mới trong thủ tục đầu tư , cũng như cấp phép đầu tư FDI. Chi tiết và phạm visa điều ...