Dịch vụ xin cấp đổi giấy phép lao động, xin cấp lại giấy phép lao động do thay đổi số hộ chiếu

Dịch vụ xin cấp đổi giấy phép lao động, xin cấp lại giấy phép lao động do thay đổi số hộ chiếu

miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài

Làm giấy phép lao động tại Hà Nội, xin nhanh giấy phép lao động

1. Hồ sơ cấp mới Giấy phép lao động

– Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động

– Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam theo quy định của Bộ Y tế

– Văn bản xác nhận không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài có giá trị trong thời hạn 6 tháng, tính đến thời điểm nộp hồ sơ

– Văn bản xác nhận là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật

Đối với một số nghề, công việc, văn bản xác nhận trình độ chuyên môn, kỹ thuật của người lao động nước ngoài được thay thế bằng một trong các giấy tờ sau:

+ Giấy công nhận là nghệ nhân của những ngành nghề truyền thống do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp

+ Văn bản chứng minh kinh nghiệm của cầu thủ bóng đá nước ngoài

+ Bằng lái máy bay vận tải hàng không do cơ quan có thẩm quyền của việt Nam cấp đối với phi công nước ngoài

+ Giấy phép bảo dưỡng tàu bay do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với người lao động nước ngoài làm công việc bảo dưỡng tàu bay.

– Văn bản của Chủ tịch UBND cấp tỉnh về việc chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài

– 02 ảnh màu (4×6, đầu để trần, chụp chính diện, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, phông ảnh màu trắng), ảnh chụp không quá 6 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ

– Bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật

– Các giấy tờ liên quan đến người lao động nước ngoài phù hợp với từng đối tượng lao động quy định tại Nghị định này

Các văn bản nếu bằng tiếng nước ngoài thì phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định và dịch ra tiếng Việt, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam. Riêng đối với các giấy tờ liên quan đến người lao động nước ngoài được miễn hợp pháp hóa lãnh sự, nhưng phải dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

2.     Cấp lại giấy phép lao động

– Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động

– 02 ảnh màu (4×6, đầu để trần, chụp chính diện, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, phông ảnh màu trắng), ảnh chụp không quá 6 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ

– Trường hợp bị mất, kèm theo bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu còn giá trị và giấy phép lao động đã được cấp

– Trường hợp hết hạn, kèm theo giấy phép lao động đã được cấp còn thời hạn ít nhất 5 ngày, nhưng không quá 15 ngày, trước ngày giấp phép lao động đã được cấp hết hạn; giấy chứng nhận sức khỏe; văn bản của Chủ tịch UBND cấp tỉnh về việc chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài và một trong các giấy tờ liên quan đến người lao động nước ngoài phù hợp với từng đối tượng lao động quy định tại Nghị định này

3.     Thời gian giải quyết

–     10 (mười) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp cấp mới giấy phép lao động

–     3 (ba) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp cấp lại giấy phép lao động

4.     Thời hạn nộp hồ sơ:

–     Trường hợp cấp mới giấy phép lao động: Chậm nhất 15 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc

–     Trường hợp cấp lại giấy phép lao động do bị mất, hỏng hoặc thay đổi nội dung ghi trên giấy phép lao động: Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày người sử dụng lao đông nhận được báo cáo của người lao động nước ngoài về việc mất, hỏng hoặc thay đổi nội dung

–     Trường hợp cấp lại giấy phép lao động do hết thời hạn: trước ít nhất 5 ngày nhưng không quá 15 ngày, trước ngày giấy phép lao động hết hạn

Tham khảo

–     Bộ luật lao động số 10/2012/QH13

–     Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 5/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Công ty Tư vấn LEGALVIET – ANT
ĐT: 046.262.6221
Hotline: 0902 183 755 – 0932 357009- 0904 919 482
Email: info@legalviet.com 

Giấy phép lao động chuyên nghiệp giá tốt nhất tại Hà Nội.