Điểm mới trong luật xuất nhập cảnh có hiệu lực từ ngày 01/01/2015

Điểm mới trong luật xuất nhập cảnh có hiệu lực từ ngày 01/01/2015

theo pháp lệnh xuất nhập cảnh trước đây thì visa B3- thị thực Việt Nam có ký hiệu B3 được cấp cho người nước ngoài vào làm việc với các công ty doanh nghiệp thành lập tại Việt Nam.

Tuy nhiên pháp lệnh Xuất nhập cảnh sẽ được thay thế bằng Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh lưu trú của người nước ngoài tại VN năm 2014 và có hiệu lực từ ngày 1/1/2015.

Các ký hiệu tương đương với visa B3 trước đây sẽ được thay thế bằng visa LV (làm việc).

Liên hệ để được tư vấn miễn phí về thông tin visa Việt Nam theo quy định mới của Luật Xuất nhập cảnh.