Điều kiện cấp giấy phép lao động theo quy định mới nhất

Điều kiện cấp giấy phép lao động theo quy định mới nhất

Thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Hà Nội

Điều kiện cấp giấy phép lao động theo Nghị định 11/2016 về giấy phép lao động- hướng dẫn luật lao động về lao động nước ngoài đã có hiệu lực và bắt đầu áp dụng. Việc xin giấy phép lao động cần cập nhật ngay nội dung mới.

NGHỊ ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM.

XEM CHI TIẾT NỘI DUNG NGHỊ ĐỊNH 11/2016 TẠI ĐÂY

Gia hạn giấy phép lao động
Giấy phép lao động

Điều kiện cấp giấy phép lao động

  1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật.
  2. Có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc.
  3. Là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật.
  4. Không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài.
  5. Được chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sử dụng người lao động nước ngoài.
Khi cần dịch vụ giấy phép lao động CHUYÊN NGHIỆP với thời gian NHANH hãy liên hệ với chúng tôi.

Giấy phép lao động HÀ NỘI theo quy định mới nhất- TƯ VẤN GIAY PHEP LAO DONG- CONG TY LEGAL ANT.