GIA HẠN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

GIA HẠN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

giấy phép lao độnggiấy phép lao động

Gia hạn giấy phép lao động là xin thêm thời hạn của giấy phép lao động.

giấy phép lao động
giấy phép lao động

Để người nước ngoài tiếp tục làm việc ở Việt Nam.

XIN ĐẶC BIỆT LƯU Ý  rằng người nước ngoài  CẦN  xin gia hạn giấy phép lao động trước khi hết hạn.

Theo quy định hiện tại của Luật lao động và các văn bản hướng dẫn luật về  GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG  cho người nước ngoài cần  XIN VĂN BẢN ĐỒNG Ý  cho phép sử dụng lao động nước ngoài trước khi nộp hồ sơ xin giấy phép lao động hay xin  GIA HẠN WORKPERMIT.

 

Mọi chi tiết tư vấn giấy phép lao động liên hệ thông tin và địa chỉ chúng tôi trên web này.

———————-