Gia hạn visa 3 tháng một lần cho người nước ngoài

Gia hạn visa 3 tháng một lần cho người nước ngoài

giảm phí visa 2015

Gia hạn visa 3 tháng một lần cho người nước ngoài

biểu phí dịch vụ theo quy định về visa- thẻ tạm trú của nhà nước đối với người nước ngoài.

lệ phí visa mới nhất 2015
lệ phí visa mới nhất 2015

Liên hệ chúng tôi về dịch vụ GIA HẠN VISA 3 THÁNG 1 LẦN  cho trường hợp cụ thể của bạn.