Gia hạn visa cho người vào miễn thị thực

Gia hạn visa cho người vào miễn thị thực

Gia hạn visa cho người vào miễn thị thực.

Xin một tháng sau khi vào miễn.

Xin 3 tháng sau khi vào miễn thị thực.

Lưu trú 15 ngày sau khi vào VN bằng visa miễn thị thực.

Gia hạn visa nhập cảnh , gia hạn visa DL, DN, LĐ, gia hạn visa các trường hợp visa khó, visa quá hạn, visa cho người vào miễn thị thực.

Trong một số trường hợp chúng tôi báo giá chi tiết cho bạn, nếu visa đã hết hạn hãy mau chóng liên hệ để kịp thời khắc phục.

Công ty Tư vấn LEGALVIET – ANT
ĐT: 046.262.6221
Hotline: 0902 183 755 – 0932 357009- 0904 919 482
Email: info@legalviet.com

www.legalviet.com    www.thutucgiahanvisa.com