Gia hạn visa dài hạn cho người nước ngoài

Gia hạn visa dài hạn cho người nước ngoài

visa 3 tháng xin visa 3 tháng xin visa 3 tháng

Gia hạn visa dài hạn cho người nước ngoài

Theo quy định của pháp luật Việt Nam về quản lý lao động người nước ngoài thì người lao động nước ngoài làm việc ở Việt Nam từ 3 tháng trở lên phải xin giấy phép lao động. Khi có được giấy phép lao động người lao động nước ngoài sẽ được cấp visa hoặc gia hạn visa dài hạn tại Việt Nam. Trong trường hợp này Giấy phép làm việc là điều kiện xin cấp visa

Visa dài hạn nhất cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam có thời hạn là 2 năm. Nếu giấy phép lao động có thời hạn trên 2 năm thì người nước ngoài có thể chọn hình thức xin cấp thẻ tạm trú

  1. Cơ quan cấp gia Visa cho người nước ngoài trong trường hợp có giấy phép lao động.

Người nước ngoài tùy vào từng trường hợp có thể làm thủ tục xin visa Việt Nam tại một trong những cơ quan sau của Việt Nam;

– Cục quản lý xuất nhập cảnh

– Phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh, thành phố;

  1. Hồ sơ người lao động cần chuẩn bị cho việc cấp visa hoặc gia hạn visa.

– Hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp, tổ chức người nước ngoài đang làm việc

– Hộ chiếu của người nước ngoài phải còn thời hạn tối thiểu 06 tháng;

– Giấy phép lao động

– Mẫu đơn đề nghị xin cấp, gia hạn visa Việt Nam.

– Những tài liệu khác theo yêu cầu cụ thể của cơi quan quản lý xuất nhập cảnh (Như hợp đồng thuê nhà, danh sách người lao động nước ngoài ……)