gia hạn visa tại HCM giá rẻ

gia hạn visa tại HCM giá rẻ

Bảng giá gia hạn nhập cảnh HCM  (Ký hiệu visa DL mới nhập cảnh)

Qt và Ck nhập Gia hạn 1t 3t một 3 tháng nhiều 3t nhiều- lần 2
QT thường 55 75 165 LH 0975 475 399
Nhập Cam Ranh 70 110 220 LH 0975 475 399
Trung Quốc (hc cũ) 75 190 350 LH 0975 475 399
Trung Quốc (hc mới)

 

75 200 340 LH 0975 475 399
QT Đài Loan 50 75 165  
QT Ấn Độ 75 130 230  
QT Ai Cập

 

125 340  
QT Nepan 80 120 220 LH 0975 475 399