Giảm phí cấp visa từ ngày 23-11-2015

Giảm phí cấp visa từ ngày 23-11-2015

lệ phí visa mới nhất 2015

Giảm phí cấp visa từ ngày 23-11-2015

Phí cấp visa một lần

Lệ phí cấp visa 3 tháng nhiều lần giảm giá từ này 23-11-2015 Theo quy định nhà nước.

 

Tại thông tư số Số: 157/2015/TT-BTC thì đã có lệ phí mới áp dụng cho người nước ngoài xuất nhập cảnh Việt Nam.

Theo đó lệ phí xin visa với các thời hạn sẽ được áp dụng như sau:

lệ phí visa mới nhất 2015
lệ phí visa mới nhất 2015

Lệ phí xin cấp thẻ tạm trú theo quy định mới từ 23-11 cũng được áp dụng với mức tương ứng dưới đây….

 

Trừ những đối tượng được miễn lệ phí xuất nhập cảnh, còn lại tất cả đều phải nộp lệ phí theo quy định.

Nội dụng chi tiết thông tư TT157/2015- BTC.