giấy khám sức khỏe làm giấy phép lao động

giấy khám sức khỏe làm giấy phép lao động

Hồ sơ giấy phép lao động phải có giấy khám sức khỏe

giấy phép lao động hà nội
giấy phép lao động hà nội

CHÚNG TÔI CUNG CẤP DỊCH VỤ HỖ TRỢ KHI BẠN LIÊN HỆ

+ Tư vấn giấy phép lao động cho người nước ngoài.

+ hỗ trợ thủ tục hồ sơ xin cấp giấy phép lao động.

Thực hiện dịch thuật công chứng tài liệu.

+ Nhận ủy quyền thực hiện các dịch vụ giấy phép lao động cho người nước ngoài, nộp hồ sơ, tác động hs, xử lý hs, theo dõi bổ sung thông tin, chỉnh sửa , nhận kết quả.

TƯ VẤN ĐỊA CHỈ LÀM giấy khám sức khỏe làm giấy phép lao động.