GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài

Là công ty có nhiều năm kinh nghiệm tư vấn luật cho người nước ngoài và các vấn đề về quản lý sử dụng lao động, xin cấp phép giấy phép lao động.

qq

ĐIỀU KIỆN XIN CẤP PHÉP LAO ĐỘNG

Văn bản xin chấp thuận sử dụng lao động của ủy ban.

THỦ TỤC HỒ SƠ GIẤY PHÉP

TÀI LIỆU LÀM GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

THỜI HẠN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

Lệ phí xin cấp phép lao động và thời gian xin cấp phép.

Trọn gói quy trình và dịch vụ được cung cấp tốt nhất bời LEGALVIET ANT

Điện thoại tư vấn giấy phép lao động:

090 218 3755  Email: info@legalviet.com

 

Dịch vụ giấy phép lao động trọn gói tai Hà Nội.