Giấy phép lao động cho quản lý

Giấy phép lao động cho quản lý

xin giay phep lao dong  cho quản lý công ty người nước ngoài

làm nhanh workpermit cho khách hàng liên hệ sớm cùng chúng tôi.

Phí dịch vụ gồm: lệ phí nhà nước xin giấy phép lao động.

phí dịch thuật,Phí dịch vụ, phí khác CAM KẾT KHÔNG PHÁT SINH PHÍ

Chưa bao gồm xử lý văn bản CHẤP THUẬN SỬ DỤNG LAO động nước ngoài phê duyệt bởi ỦY BAN CẤP TỈNH.

Chúng tôi cam kết hỗ trợ nhanh với dịch vụ tiện ích nhất cho khách hàng tại Hà Nội.

Dịch vụ tiện ích giảm giá kèm theo: xin lý lịch tư pháp Việt Nam

Hỗ trợ dịch vụ đưa đi khám sức khỏe (theo yêu cầu)

Dịch vụ tiện ích: tư vấn xuất nhập cảnh đúng thủ tục, VISA NHANH, GIÁ RẺ.

Liên hệ: 09021.837.55

Email: info@legalviet.com

www.thutucgiahanvisa.com