Giấy phép lao động

Giấy phép lao động

Văn bản giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài- Mẫu số 02/PLI ban hành kèm nghị định 152/ NĐ-CP có hiệu lực ngày 15/02/2021 TÊN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ...

TÊN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——————– Số: ………… V/v giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài ..………, ngày …. tháng …. năm ……. ...

Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài ban hành kèm theo nghị định 152/2020/NĐ-CP, có hiệu lực ngày 15/02/2021 Mẫu số 11/PLI TÊN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ ...

Theo quy định mới nhất tại nghị định 152//2020/NĐ-CP có hiệu lực ngày 15/02/2021, hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài như sau: 1. Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động ...

Theo quy định tại luật lý lịch tư pháp 2009, Phiếu lý lịch tư pháp dùng để: 1. Đáp ứng yêu cầu cần chứng minh cá nhân có hay không có án tích, có bị cấm hay không ...
Ủy quyền xin lý lịch tư pháp

Theo quy định tại luật  LÝ LỊCH TƯ PHÁP 2009, Đối tượng được cấp phiếu lý lịch tư pháp như sau: Phiếu lý lịch tư pháp số 1:Công dân Việt Nam, người nước ngoài đã hoặc đang cư ...
Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và số 2

Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và phiếu lý lịch tư pháp số 2 khác nhau như thế nào? Theo quy đinh tại Luật lý lịch tư pháp 2009, Phiếu lý lịch tư pháp sẽ có 2 ...
Giấy phép lao động cho người nước ngoài

 Hồ sơ cấp mới giấy phép lao động cho người Nhật Bản làm việc tại Hà Nội Phúc theo quy định mới 1. Đơn đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài theo quy định ...
Thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Hà Nội

Hiện nay KCN Bắc Ninh phát triển khá mạnh, thu hút không chỉ lao động trong nước mà còn thu hút rất nhiều lao động chất lượng cao đến từ nước ngoài. Để làm việc lâu dài tại ...
giay-phep-lao-dong-hai-phonggiay-phep-lao-dong-hai-phong

Hải Phòng là một trong những địa phương có quy mô công nghiệp lớn nhất cả nước. Hải Phòng luôn thu hút sự đầu tư mạnh mẽ cả trong nước cũng như vốn nước ngoài. Thành phố có ...