Giấy phép lao động

Giấy phép lao động

Theo quy định tại luật lý lịch tư pháp 2009, Phiếu lý lịch tư pháp dùng để: 1. Đáp ứng yêu cầu cần chứng minh cá nhân có hay không có án tích, có bị cấm hay không ...
Ủy quyền xin lý lịch tư pháp

Theo quy định tại luật  LÝ LỊCH TƯ PHÁP 2009, Đối tượng được cấp phiếu lý lịch tư pháp như sau: Phiếu lý lịch tư pháp số 1:Công dân Việt Nam, người nước ngoài đã hoặc đang cư ...
Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và số 2

Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và phiếu lý lịch tư pháp số 2 khác nhau như thế nào? Theo quy đinh tại Luật lý lịch tư pháp 2009, Phiếu lý lịch tư pháp sẽ có 2 ...
Giấy phép lao động cho người nước ngoài

 Hồ sơ cấp mới giấy phép lao động cho người Nhật Bản làm việc tại Hà Nội Phúc theo quy định mới 1. Đơn đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài theo quy định ...
Thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Hà Nội

Hiện nay KCN Bắc Ninh phát triển khá mạnh, thu hút không chỉ lao động trong nước mà còn thu hút rất nhiều lao động chất lượng cao đến từ nước ngoài. Để làm việc lâu dài tại ...
giay-phep-lao-dong-hai-phonggiay-phep-lao-dong-hai-phong

Hải Phòng là một trong những địa phương có quy mô công nghiệp lớn nhất cả nước. Hải Phòng luôn thu hút sự đầu tư mạnh mẽ cả trong nước cũng như vốn nước ngoài. Thành phố có ...
Giấy phép lao động tại Bắc Ninh

Công ty, doanh nghiệp mong muốn tuyển dụng lao động nước ngoài vào làm việc lâu dài tại công ty Giấy phép lao động người nước ngoài trong công ty bị hư hỏng, lạc mất, cần thay đổi ...
giấy phép lao động

Giấy phép lao động cấp cho người nước ngoài có thời hạn tối đa là 2 năm. Khi giấy phép lao động gần hết hạn thì doanh nghiệp cần làm thủ tục gia hạn giấy phép lao động ...

Giấy phép lao động được xem là giấy tờ cần thiết để người nước ngoài làm việc tại công ty Việt Nam. Ngoài những trường hợp được miễn giấy phép lao động thì chủ công ty Việt Nam ...
Giấy phép lao động tại Bắc Ninh

Giấy phép lao động là điều kiện bắt buộc cần phải có của người lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh thời gian trên 3 tháng; quý công ty ...