Lý lịch tư pháp

Lý lịch tư pháp

Theo quy định tại luật lý lịch tư pháp 2009, Phiếu lý lịch tư pháp dùng để: 1. Đáp ứng yêu cầu cần chứng minh cá nhân có hay không có án tích, có bị cấm hay không ...
Ủy quyền xin lý lịch tư pháp

Theo quy định tại luật  LÝ LỊCH TƯ PHÁP 2009, Đối tượng được cấp phiếu lý lịch tư pháp như sau: Phiếu lý lịch tư pháp số 1:Công dân Việt Nam, người nước ngoài đã hoặc đang cư ...
Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và số 2

Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và phiếu lý lịch tư pháp số 2 khác nhau như thế nào? Theo quy đinh tại Luật lý lịch tư pháp 2009, Phiếu lý lịch tư pháp sẽ có 2 ...
Giấy phép lao động tại Bắc Ninh

Công ty, doanh nghiệp mong muốn tuyển dụng lao động nước ngoài vào làm việc lâu dài tại công ty Giấy phép lao động người nước ngoài trong công ty bị hư hỏng, lạc mất, cần thay đổi ...
Phiếu lý lịch tư pháp Việt Nam

Người từng có thời gian sống và làm việc tại Việt Nam và hiện tại cần có Lý lịch tư pháp Việt Nam để đến 1 nước thứ 3 định cư hoặc xin việc. Bạn không có thời ...
Phiếu lý lịch tư pháp Việt Nam

Người nước ngoài từng có thời gian sinh sống tại Việt Nam cần có lý lịch tư pháp Việt Nam để sang nước thứ 3 định cư, làm giấy phép lao động….Hãy liên hệ với chúng tôi để ...

Theo quy định tại thông tư liên tịch của Bộ tư pháp số: 13/2011/TT-BTP Thời gian xin phiếu lý lịch tư pháp là 16-33 ngày Nội Bài Visa cung cấp gói dịch vụ làm lý lịch tư pháp Việt ...

Hồ sơ xin cấp phiếu lý lịch tư pháp Việt Nam-Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 07/1999/TTLT-BTP-BCA ngày 8/2/1999 thì hồ sơ cấp phiếu lý lịch tư pháp bao gồm: 02  Đơn xin cấp phiếu ...

Người nước ngoài cần có lý lịch tư pháp Việt Nam trong các trường hợp sau: Lý lịch tư pháp Việt Nam – Người nước ngoài nếu đang ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam chưa đủ 06 ...
lý lịch tư pháp việt nam cho người nước ngoài

Lý lịch tư pháp là gì? Theo quy định mới nhất thì Lý lịch tư pháp được định nghĩa như sau:  Phiếu lý lịch tư pháp là phiếu do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý ...