Lý lịch tư pháp

Lý lịch tư pháp

Giấy phép lao động tại Bắc Ninh

Công ty, doanh nghiệp mong muốn tuyển dụng lao động nước ngoài vào làm việc lâu dài tại công ty Giấy phép lao động người nước ngoài trong công ty bị hư hỏng, lạc mất, cần thay đổi ...
Phiếu lý lịch tư pháp Việt Nam

Người từng có thời gian sống và làm việc tại Việt Nam và hiện tại cần có Lý lịch tư pháp Việt Nam để đến 1 nước thứ 3 định cư hoặc xin việc. Bạn không có thời ...
Phiếu lý lịch tư pháp Việt Nam

Người nước ngoài từng có thời gian sinh sống tại Việt Nam cần có lý lịch tư pháp Việt Nam để sang nước thứ 3 định cư, làm giấy phép lao động….Hãy liên hệ với chúng tôi để ...

Theo quy định tại thông tư liên tịch của Bộ tư pháp số: 13/2011/TT-BTP Thời gian xin phiếu lý lịch tư pháp là 16-33 ngày Nội Bài Visa cung cấp gói dịch vụ làm lý lịch tư pháp Việt ...

Hồ sơ xin cấp phiếu lý lịch tư pháp Việt Nam-Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 07/1999/TTLT-BTP-BCA ngày 8/2/1999 thì hồ sơ cấp phiếu lý lịch tư pháp bao gồm: 02  Đơn xin cấp phiếu ...

Người nước ngoài cần có lý lịch tư pháp Việt Nam trong các trường hợp sau: Lý lịch tư pháp Việt Nam – Người nước ngoài nếu đang ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam chưa đủ 06 ...
lý lịch tư pháp việt nam cho người nước ngoài

Lý lịch tư pháp là gì? Theo quy định mới nhất thì Lý lịch tư pháp được định nghĩa như sau:  Phiếu lý lịch tư pháp là phiếu do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý ...

Người nước ngoài khi làm thủ tục xin cấp giấy phép lao động thì bắt buộc phải có lý lịch tư pháp trong hồ sơ. Phiếu lý lịch tư pháp có thể do cơ quan nước ngoài hoặc ...
Thành phần hồ sơ xin cấp phiếu lý lịch tư pháp

Hồ sơ xin cấp phiếu lý lịch tư pháp như thế nào? Phiếu lý lịch tư pháp là gì? Phiếu lý lịch tư pháp số 1 cấp theo yêu cầu của công dân Việt Nam, người nước ngoài ...
Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài cư trú tại Việt Nam

Phiếu lý lịch tư pháp (the judicial certification)  là một tài liệu (phiếu) do Sở Tư pháp ( hoặc Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia) cấp, có giá trị chứng minh một người có hay không ...