Hình thức thư chấp thuận nhập cảnh xin dán visa tại Sân bay

Hình thức thư chấp thuận nhập cảnh xin dán visa tại Sân bay

QUY TRÌNH XIN VISA bằng thư chấp thuận nhập cảnhcông văn nhập cảnh có công ty bảo lãnh như sau:

Bước 1 :

CÔNG TY VIỆT NAM- công ty có vốn nước ngoài tại VN- TỔ CHỨC bảo lãnh người nước ngoài làm hồ sơ gửi đến cơ Quan quản lý việc xuất nhập cảnh để nghị xin cấp VISA   VIỆT NAM cho người nước ngoài.

 

Bước 2:

Trả lời đồng ý của cơ quan QUẢN LÝ NHẬP CẢNH- XUẤT CẢNH :

Trả lời từ chối, nêu rõ bằng văn bản.

Trả lời đồng ý bằng văn bản.

 

Bước 3:

Công ty gửi cho người nước ngoài- người nước ngoài in và và kẹp cùng hộ chiếu tới Việt Nam.

 

Bước 4:

Trình diện Hộ chiếu và thư mời- công văn nhập cảnh, 2 ảnh 3×4, nộp lệ phí và dán visa tại cửa khẩu sân bay quốc tế VN.

Hoàn tất thủ tục nhận visa tại Sân bay.

 

 

 

Liên hệ tư vấn và hỗ trợ thủ tục visa nhập cảnh, quy trình xin công văn nhập cảnh.

 

Việc xin visa đến Việt Nam để du lịch thì đơn giản hơn.

 

Hãy gọi chúng tôi về nhu cầu xin visa du lịch hoặc thương mại.

 

Xin thư mời nhập cảnh, công văn nhập cảnh.