Hồ sơ gia hạn giấy phép lao động cần những tài liệu gì?

Hồ sơ gia hạn giấy phép lao động cần những tài liệu gì?

Hồ sơ gia hạn giấy phép lao động khác với hố sơ xin giấy phép lao động lần đầu.

Hãy liên hệ với ANT để được tư vấn tốt nhất về thủ tục, hồ sơ, cung cấp hữu ích nhất về thủ tục giấy phép lao động – workpermit để làm việc tại Việt Nam.

Dịch vụ giấy phép lao động của ANT bao gồm:

  • Tư vấn quy định về pháp luật lao động đối với việc sử dụng lao động nước ngoài.
  • Tư vấn thủ tục xin cấp phép giấy phép lao động
  • Soạn thảo xin cấp phép sử dụng lao động nước ngoài tại ủy ban cấp tỉnh.
  • Tư vấn hồ sơ giấy phép lao động
  • Soạn thảo hồ sơ xin cấp phép workpermit, hỗ trợ dịch thuật công chứng, xác nhận lãnh sự, hợp pháp hồ sơ.
  • Đại diện thủ tục, nhận kết quả giấy phép làm việc.

Rất mong hợp tác quý khách hàng về dịch vụ visa & giấy phép lao động,  GIA HẠN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG.