Hồ sơ gia hạn giấy phép lao động theo quy định mới nhất.

Hồ sơ gia hạn giấy phép lao động theo quy định mới nhất.

 

Thời hạn của giấy phép lao động đến thời điểm hiện tại có thời gian tối đa là 2 năm.

Theo quy định về giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì hết thời hạn 2 năm của giấy phép lao động người nước ngoài còn nhu cầu làm việc tiếp thì có thể được xem xét gia hạn giay phep lao dong- giay phep lam viec (Vietnam workpermit).

 

Về hồ sơ gia hạn giấy phép lao động công ty Legaviet Ant thời gian qua nhận được nhiều câu hỏi của khách hàng. Dưới đây chúng tôi xin cung cấp danh mục tài liệu cụ thể để thực hiện hồ sơ xin gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam và dịch vụ xin giay phep lao động tại Hà Nội.