Hồ sơ gia hạn visa ký hiệu DL, DN

Hồ sơ gia hạn visa ký hiệu DL, DN

miễn thị thực visa cho người có quốc tịch Hàn Quốc, Nhật Bản

Gia hạn visa DN  visa doanh nghiệp

 

Bạn nhập cảnh  Việt Nam với vis DN , visa cấp cho người vào Việt Nam làm việc với doanh nghiệp, visa doanh nhân…

 cc]

            Trong một số trường hợp visa của bạn hết hạn mà bạn cần thiết phải ở lại Việt Nam thì  việc gia hạn visa Việt Nam là bắt buộc.

 

Bạn cần lưu ý rằng visa của bạn phải làm gia hạn trước khi hết hạn.

 

 

Hồ sơ gia hạn visa làm theo quy đinh của Luật xuất nhập cảnh 2015 và nghị định hướng dẫn, biểu mẫu theo thông tư.

Mục đích để  xin gia hạn visa phải được đề cập trong đơn XIN GIA HẠN VISA hay còn gọi là ĐỀ NGHỊ  gia hạn visa .

 

Bạn có thể tham khảo dịch vụ visa với đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp của LEALVIET ANT  của chúng tôi để có thông tin tốt nhất.

Liên hệ theo địa chỉ trên website này để được hỗ trợ về  gia hạn visa.