Hướng dẫn thủ tục xin nhập quốc tịch tại Việt Nam

Hướng dẫn thủ tục xin nhập quốc tịch tại Việt Nam

luật xuất nhập cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

Xin nhập quốc tịch Việt Nam như thế nào?

Điều kiện, quy định hồ sơ xin nhập quốc tịch, cơ quan giải quyết, thời gian và lệ phí như thế nào?

Đất nước Việt Nam xinh đẹp con người hồn hậu mến khách, cuộc sống hài hòa cùng nền kinh tế đang phát triển khá nhanh vì thế việc nhập quốc tịch Việt Nam để định cư lâu dài cũng là mối quan tâm của nhiều người nước ngoài.
Trong bài viết này giới thiệu một quy định về việc nhập quốc tịch.

Luật quốc tịch việt nam

+ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI XIN NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM CÓ KHÓ KHÔNG?

Luật quốc tịch Việt Nam quy định như thế nào về cho người nước ngoài nhập quốc tịch?

Người nước ngoài đáp ứng đủ điều kiện dưới đây mà có nguyện vọng có thể được xem xét nhập quốc tịch:
(Luật quốc tịch Việt Nam 2014 tại Điều 19. Điều kiện được nhập quốc tịch Việt Nam)
1. Công dân nước ngoài và người không quốc tịch đang thường trú ở Việt Nam có đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam thì có thể được nhập quốc tịch Việt Nam, nếu có đủ các điều kiện sau đây:
a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam;
b) Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật Việt Nam; tôn trọng truyền thống, phong tục, tập quán của dân tộc Việt Nam;
c) Biết tiếng Việt đủ để hoà nhập vào cộng đồng Việt Nam;
d) Đã thường trú ở Việt Nam từ 5 năm trở lên tính đến thời điểm xin nhập quốc tịch Việt Nam;
đ) Có khả năng bảo đảm cuộc sống tại Việt Nam.
2. Người xin nhập quốc tịch Việt Nam có thể được nhập quốc tịch Việt Nam mà không phải có các điều kiện quy định tại các điểm c, d và đ khoản 1 Điều này, nếu thuộc một trong những trường hợp sau đây:
a) Là vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ của công dân Việt Nam;
b) Có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam;
c) Có lợi cho Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
3. Người nhập quốc tịch Việt Nam thì phải thôi quốc tịch nước ngoài, trừ những người quy định tại khoản 2 Điều này, trong trường hợp đặc biệt, nếu được Chủ tịch nước cho phép.
4. Người xin nhập quốc tịch Việt Nam phải có tên gọi Việt Nam. Tên gọi này do người xin nhập quốc tịch Việt Nam lựa chọn và được ghi rõ trong Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam.
5. Người xin nhập quốc tịch Việt Nam không được nhập quốc tịch Việt Nam, nếu việc đó làm phương hại đến lợi ích quốc gia của Việt Nam.
6. Chính phủ quy định cụ thể các điều kiện được nhập quốc tịch Việt Nam.

+ Lệ phí xin nhập quốc tịch Việt Nam 3.000.000 đ (ba triệu đồng)

Lưu ý: Phải có sự đồng ý của CHỦ TỊCH NƯỚC thì mới được nhập quốc tịch VN

.
II Hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt nam đối với người nước ngoài?
 Bộ hồ sơ xin nhập quốc tịch theo quy định bao gồm:

1. Đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam {THEO MẪU}
2. Bản khai lý lịch.
3. Bản sao Giấy khai sinh, Hộ chiếu hoặc giấy tờ khác có giá trị thay thế của người xin nhập Quốc tịch Việt Nam.
(Giấy tờ khác có giá trị thay thế Giấy khai sinh, Hộ chiếu của người xin nhập Quốc tịch Việt Nam là những giấy tờ có giá trị chứng minh quốc tịch nước ngoài của người đó).
4. Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với thời gian người xin nhập quốc tịch Việt Nam cư trú ở Việt Nam, Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp đối với thời gian người xin nhập quốc tịch Việt Nam cư trú ở nước ngoài. Phiếu lý lịch tư pháp phải là phiếu được cấp không quá 90 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ.
5. Giấy tờ chứng minh trình độ Tiếng Việt của người xin nhập quốc tịch Việt Nam là một trong các giấy tờ: Bản sao bằng tốt nghiệp sau đại học, đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trung học phổ thông hoặc trung học cơ sở của Việt Nam; bản sao văn bằng hoặc chứng chỉ chứng nhận trình độ tiếng Việt do cơ sở đào tạo tiếng Việt của Việt Nam.
Trong trường hợp người xin nhập quốc tịch Việt Nam khai báo biết tiếng Việt đủ để hòa nhập vào cộng đồng Việt Nam nhưng không có giấy tờ chứng minh trình độ tiếng Việt, thì Sở Tư pháp tổ chức phỏng vấn trực tiếp để kiểm tra trình độ tiếng Việt.
6. Giấy tờ chứng minh về chỗ ở, thời gian thường trú ở Việt Nam được quy định: Bản sao thẻ thường trú.
7. Giấy tờ chứng minh bảo đảm cuộc sống ở Việt Nam của người xin nhập quốc tịch Việt Nam :
+ Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản;
+Giấy xác nhận mức lương hoặc thu nhập do cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc cấp;
+ Giấy xác nhận của cơ quan thuế về thu nhập chịu thuế;
+Giấy tờ chứng minh được sự bảo lãnh của tổ chức cá nhân tại Việt Nam;
+Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi thường trú của người xin nhập quốc tịch Việt Nam về khả năng bảo đảm cuộc sống tại Việt Nam của người đó.

Cơ sở pháp lý- Luật quy định về việc nhập quốc tịch tại các văn bản sau:

– Luật quốc tịch Việt Nam 2008 sửa đổi bổ sung 2014.
– Nghị định 78/2009 NĐ- CP
– Thông tư 146/2009
– Thông tư số 08/2010/TT-BTP của Bộ Tư pháp hướng dẫn mẫu giấy tờ về quốc tịch và mẫu sổ tiếp nhận các việc về quốc tịch;

Cơ quan thẩm quyền giải quyết việc nhập quốc tịch Việt Nam cho người nước ngoài.

Giải quyết việc nhập quốc tịch được thực hiện bởi các cơ quan có thẩm quyền sau:

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch nước.
– Cơ quan kiểm tra, phối hợp: Bộ Tư pháp; Thủ tướng Chính phủ; Ủy ban nhân dân Thành phố; Công an Thành phố; Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn.
– Cơ quan tiếp nhận hồ sơ, thực hiện: Sở Tư pháp Hà Nội (Phòng Hộ tịch có yếu tố nước ngoài).

Thời gian xin nhập quốc tịch: nhận hồ sơ và được trả lời chấp thuận là bao lâu?

Tổng thời gian là 125 ngày làm việc.

Nếu bạn muốn biết thêm về
+ Những trường hợp nào người nước ngoài dễ xin nhập quốc tịch Việt Nam?

+ Trường hợp từ chối nhập quốc tịch

Nếu bạn muốn biết thêm về :
+ Những trường hợp nào người nước ngoài dễ xin nhập quốc tịch Việt Nam?

+ Trường hợp từ chối nhập quốc tịch

Xem chi tiết Luật quốc tịch: TẠI ĐÂY