Khi nào thì cần có lý lịch tư pháp Việt Nam?

Khi nào thì cần có lý lịch tư pháp Việt Nam?

Người nước ngoài cần có lý lịch tư pháp Việt Nam trong các trường hợp sau:

Lý lịch tư pháp Việt Nam

– Người nước ngoài nếu đang ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam chưa đủ 06 tháng thì tiến hành làm thủ tục xin cấp lý lịch tư pháp tại nước ngoài. Pháp luật của mỗi nước  không giống nhau nên quy định cơ quan cấp lý lịch tư pháp là khác nhau.

Lưu ý: lý lịch tư pháp được cấp ở nước ngoài khi sử dụng tại Việt Nam để xin cấp giấy phép lao động yêu cầu phải làm thủ tục Hợp pháp hóa lãnh sự và dịch thuật công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

– Người nước ngoài có thời gian tạm trú liên tục tại Việt Nam từ đủ 06 tháng trở lên thì làm lý lịch tư pháp tại Việt Nam. Tại Việt Nam cơ quan cấp lý lịch tư pháp cho người nước ngoài là Sở tư pháp tỉnh, thành phố nơi mà người nước ngoài đang tạm trú.

Dịch vụ xin lý lịch tư pháp Việt Nam cho người nước ngoài