Ký hiệu visa Việt Nam 2015, thời hạn của các loại visa Việt Nam cấp cho người nước ngoài áp dụng từ 2015.

Ký hiệu visa Việt Nam 2015, thời hạn của các loại visa Việt Nam cấp cho người nước ngoài áp dụng từ 2015.

Ký hiệu của các loại visa việt Nam theo quy định mới áp dụng từ ngày 1-1-2015, thời hạn của từng loại visa

Ngày 1-1-2015 Luật nhập cảnh, xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài được áp dụng, có rất nhiều câu hỏi băn khoăn thắc mắc đến vấn đề visa nhập cảnh vào Việt Nam ?

Thời hạn của visa lao động ?

Thời hạn của visa đầu tư ? thời hạn tối đa của visa làm việc…

THUTUCGIAHANVISA Liên hệ dịch vụ visa tiện ích nhất 0904 9191 482 

Dưới đây Legalviet ANT tổng hợp các loại ký hiệu thị thực visa Việt Nam và thời hạn tối đa của từng loại visa 2015 Việt Nam cấp cho các trường hợp người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam.

STT Ký hiệu visa VN Cấp cho mục đích Thời hạn tối đa của visa- thi thuc.
1 NG1 Visa ngoại giao- Cấp cho thành viên đoàn khách mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ.  12 tháng
2 NG2 isa ngoại giao- Cấp cho thành viên đoàn khách mời của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước; thành viên đoàn khách mời cùng cấp của Bộ trưởng và tương đương, Bí thư tỉnh ủy, Bí thư thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 12 tháng
3 NG3 visa ngoại giao- Cấp cho thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế thuộc Liên hợp quốc, cơ quan đại diện tổ chức liên chính phủ và vợ, chồng, con dưới 18 tuổi, người giúp việc cùng đi theo nhiệm kỳ.  12 tháng
4 NG4 – Visa ngoại giao- Cấp cho người vào làm việc với cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế thuộc Liên hợp quốc, cơ quan đại diện tổ chức liên chính phủ; người vào thăm thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế thuộc Liên hợp quốc, cơ quan đại diện tổ chức liên chính phủ.  12 tháng
5 LV1 Cấp cho người vào làm việc với các ban, cơ quan, đơn vị trực thuộc trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; tỉnh ủy, thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.  12 tháng
6 LV2 Cấp cho người vào làm việc với các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.  12 tháng
7 ĐT Cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam. 5 năm
8 DN Cấp cho người vào làm việc với doanh nghiệp tại Việt Nam.  12 tháng
9 NN1 Visa làm việc cho tổ chức nước ngoài ở VN-Cấp cho người là Trưởng văn phòng đại diện, dự án của tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.  12 tháng
10 NN2 Visa làm việc tổ chức nước ngoài hoạt động thương mại – Cấp cho người đứng đầu văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức kinh tế, văn hoá, tổ chức chuyên môn khác của nước ngoài tại Việt Nam.  12 tháng
11 NN3 Visa làm việc tổ chức nước ngoài hoạt động thương mại – Cấp cho người vào làm việc với tổ chức phi chính phủ nước ngoài, văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức kinh tế, văn hoá và tổ chức chuyên môn khác của nước ngoài tại Việt Nam.  12 tháng
12 DH Cấp cho người vào thực tập, học tập.  12 tháng
13 HN Visa Việt Nam – Cấp cho người vào dự hội nghị, hội thảo.  3 tháng
14 PV1 Visa Việt Nam Cấp cho phóng viên, báo chí thường trú tại Việt Nam.  12 tháng
15 PV2 Visa Việt Nam Cấp cho phóng viên, báo chí vào hoạt động ngắn hạn tại Việt Nam.  12 tháng
16 Visa Việt Nam Cấp cho người vào lao động.  2 năm
17 DL Visa Việt Nam Cấp cho người vào du lịch.  3 tháng
18 TT Cấp cho người nước ngoài là vợ, chồng, con dưới 18 tuổi của người nước ngoài được cấp thị thực ký hiệu LV1, LV2, ĐT, NN1, NN2, DH, PV1, LĐ hoặc người nước ngoài là cha, mẹ, vợ, chồng, con của công dân Việt Nam.  12 tháng
19 1VR Cấp cho người vào thăm người thân hoặc với mục đích khác.  06 tháng
20 SQ Visa Việt Nam Cấp cho các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 17 của Luật này.  30 ngày

 

Mục đích nhập cảnh phải chính xác và rõ ràng, Luật không cho phép nhập cảnh trái mục đích.

Điểm khác biệt của Luật visa 2015 đề cao việc Bảo lãnh xin visa nhập cảnh đến Việt Nam.

 

Liên hệ tư vấn visa nhập cảnh, dịch vụ xin visa nhập cảnh Việt Nam.

Tư vấn Visa Legalviet  02462 6262 21

Ký hiệu visa, thị thực , Việt Nam visa 2015 thời hạn của Visa.