LÀM GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI MỸ

LÀM GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI MỸ

hành vi vi phạm các quy định về xuất nhập cảnh, tạm trú, thường trú

Làm giấy phép lao động cho người MỸ.

luật xuất cảnh mới

Cung cấp dịch vụ xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Hà Nội.

 

Miễn phí dịch thuật tư vấn tài liệu.

 

Tư vấn miễn phí hồ sơ giấy phép lao động cho người MỸ.

Rất mong hợp tác về giấy phép lao động đối với quý khách .