LÀM GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NGA

LÀM GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NGA

gia hạn visa báo giá visagia hạn visa báo giá visa

Làm giấy phép lao động cho người NGA

gia hạn visa báo giá visa
gia hạn visa báo giá visa

Cung cấp dịch vụ xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Hà Nội.

 

Miễn phí dịch thuật tư vấn tài liệu.

 

Tư vấn miễn phí hồ sơ giấy phép lao động cho người NGA.

Rất mong hợp tác về giấy phép lao động đối với quý khách .