Lệ phí cấp hộ chiếu theo quy định mới nhất 2017

Lệ phí cấp hộ chiếu theo quy định mới nhất 2017

- in Tin XNC

Theo thông tư số 264/2016/tt-btc phụ lục 1 mức thu lệ phí cấp hộ chiếu được thu như sau

Lệ phí cấp hộ chiếu theo quy định mới nhất

  • Lệ phí cấp hộ chiếu là 70 USD
  • Gia hạn hộ chiếu là 30 USD
  • cấp lại là 150 USD

Thông tin chi tiết xem tại Thông tư số 264/2016/tt-btc

 

 

Xem thêm: visa điện tử