Lệ phí visa, thẻ tạm trú mới từ 23-11- 2015

Lệ phí visa, thẻ tạm trú mới từ 23-11- 2015

giảm phí visa 2015

Lệ phí visa, thẻ tạm trú áp dụng tháng 11 năm 2015

Lệ phí xuất nhập cảnh mới từ 23-11 cho người nước ngoài

 

Một số thay đổi về lệ phí visa 3 tháng là 25 $ thay vì 45 $ như trước.

 

Lệ phí mới về mức visa 3 tháng nhiều lần 50 $ thay vì 95 $ như mức cũ.

 

Theo thông tư số 157: lệ phí dán visa, gia hạn visa, mức phí làm thẻ tạm trú có sự điều chỉnh tăng giảm.

Cụ thể chi tiết tại

BIỂU MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ CẤP HỘ CHIẾU, THỊ THỰC
VÀ CÁC LOẠI GIẤY TỜ VỀ XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH, QUÁ CẢNH VÀ CƯ TRÚ TẠI VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Thông tư số 157/2015/TT-BTC ngày 08 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính)

 

  1. Mức thu đối với công dân Việt Nam.

 

TT Tên lệ phí Mức thu (Đồng)
1 Hộ chiếu:
+ Cấp mới 200.000
+ Cấp lại do bị hư hỏng hoặc bị mất 400.000
2 Giấy thông hành: 100.000
a) Giấy thông hành biên giới Việt Nam – Lào hoặc Việt Nam – Cămpuchia: 50.000
b) Giấy thông hành xuất nhập cảnh cho nhân viên mậu dịch, cán bộ vùng biên giới Việt Nam sang vùng biên giới của Trung Quốc: 50.000
c) Giấy thông hành xuất nhập cảnh cho dân cư ở các xã biên giới Việt nam qua lại các xã biên giới Trung Quốc tiếp giáp Việt Nam: 5.000
d) Giấy thông hành nhập xuất cảnh cho công dân Việt nam sang công tác, du lịch các tỉnh, thành phố biên giới Trung Quốc tiếp giáp Việt Nam 50.000
3 Cấp giấy phép xuất cảnh 200.000
4 Cấp công hàm xin thị thực nhập cảnh nước đến 10.000
5 Cấp công hàm xin thị thực quá cảnh nước thứ ba 5.000
6 Cấp tem AB 50.000
7 Cấp giấy xác nhận yếu tố nhân sự 100.000

 

Ghi chú phụ lục I:

  1. Trường hợp bổ sung, sửa đổi nội dung của hộ chiếu, giấy thông hành thì thu bằng 25% mức thu tương ứng cùng loại.
  2. Trẻ em đi cùng thân nhân có hộ chiếu hoặc các giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu thu bằng 25% mức thu tương ứng cùng loại.

 

  1. Mức thu đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

 

TT

Tên lệ phí

Mức thu
1 Cấp thị thực có giá trị một lần 25 USD
2 Cấp thị thực có giá trị nhiều lần:  
a) Loại có giá trị đến 03 tháng 50 USD
b) Loại có giá trị trên 03 tháng đến 06 tháng 95 USD
c) Loại có giá trị trên 06 tháng đến 01 năm 135 USD
3 Chuyển ngang giá trị thị thực, thẻ tạm trú, thời hạn tạm trú còn giá trị từ hộ chiếu cũ sang hộ chiếu mới 5 USD
4 Cấp thẻ tạm trú:  
a) Có thời hạn từ 01 năm đến không quá 02 năm 145 USD
b) Có thời hạn từ 02 năm đến không quá 05 năm 155 USD
c) Đối với người nước ngoài được Cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài cấp thị thực nhiều lần ký hiệu LĐ, ĐT thời hạn trên 01 năm 5 USD
5 Gia hạn tạm trú 10 USD
6 Cấp mới, cấp lại thẻ thường trú 100 USD
7 Cấp giấy phép vào khu vực cấm, vào khu vực biên giới; giấy phép cho công dân Lào sử dụng giấy thông hành biên giới vào các tỉnh nội địa của Việt Nam 10 USD
8 Cấp thẻ du lịch (đối với khách du lịch Trung Quốc đi trong tỉnh biên giới) 10 USD
9 Cấp thị thực cho khách quá cảnh đường hàng không và đường biển vào thăm quan, du lịch (theo quy định tại Điều 25 và Điều 26 Luật số 47/2014/QH13) 5 USD/người
10 Cấp thị thực trong trường hợp người nước ngoài vào Việt Nam theo diện đơn phương miễn thị thực, sau đó xuất cảnh và nhập cảnh trở lại Việt Nam trong thời gian chưa quá 30 ngày 5 USD
11 Cấp giấy phép xuất nhập cảnh cho người nước ngoài thường trú tại Việt Nam không có hộ chiếu 200.000 VNĐ

 

Ghi chú: Đối với trường hợp bị mất, hư hỏng các giấy tờ nêu trên phải cấp lại áp dụng mức thu như cấp mới      

   MỨC LỆ PHÍ THẺ TẠM TRÚ

VISA một lần nhiều lần lệ phí khác nhau

GIA HẠN LƯU TRÚ

MỨC THU HỘ CHIẾU

TRƯỜNG HỢP MIỄN NỘP LỆ PHÍ

ĐỐI TƯỢNG NỘP LỆ PHÍ VỀ GIẤY TỜ NHẬP CẢNH

+ mức thu lệ phí đối với công dân Việt Nam khi làm HỘ CHIẾU- CẤP LẠI HỘ CHIẾU-

+ mức làm hộ chiếu đối với giấy thông hành sang biên giới Lào- Trung Quốc- Campuchia.

 

+ lệ phí xuất nhập cảnh đối với người nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài

lệ phí visa thẻ tạm trú
lệ phí visa thẻ tạm trú

 

          Lệ phí visa 3 tháng

Lệ phí visa 1 tháng

Lệ phí visa 1 năm

 

Lệ phí thẻ tạm trú từ 1 đến 2 năm

Lệ phí cấp thẻ tạm trú 2 năm- 3 năm- 4 năm- 5 năm

 

 

Giải đáp thông tin lệ phí xin visa thẻ tạm trú, lệ phí xuất nhập cảnh.

Vui lòng liên hệ tư vấn miễn phí visa, thẻ tạm trú : Email và điện thoại trên website này, cung cấp dịch vụ hoàn hảo giá tốt nhất.