Lệ phí visa, thẻ tạm trú mới từ 23-11- 2015

Thông tin lệ phí visa cho người nước ngoài

Thông tin lệ phí visa cho người nước ngoài