Lệ phí visa, thẻ tạm trú mới từ 23-11- 2015

lệ phí visa giam từ ngày 23-11