Lệ phí xin gia hạn visa theo quy định mới

Lệ phí xin gia hạn visa theo quy định mới

lệ phí visa mới nhất 2015

Lệ phí xin gia hạn visa theo quy định mới.

Bạn cần biết lệ phí xin gia hạn visa các loại, xin visa 3 tháng, một tháng

 

lệ phí gia hạn visa một lần nhiều lần.

Xem bảng giá gia hạn visa- LỆ PHÍ NHÀ NƯỚC  để biết chi tiết về mức phí xin visa và gia hạn visa theo quy định mới từ  tháng 11 năm 2015.

Quy định mới về gia hạn visa 2015.