Luật xuất nhập cảnh 2015 mới nhất

hành vi vi phạm các quy định về xuất nhập cảnh, tạm trú, thường trú

hành vi vi phạm các quy định về xuất nhập cảnh, tạm trú, thường trú