Mất hộ chiếu tại Việt Nam, người nước ngoài cần làm gì?