mẫu CÔNG văn NHẬP cảnh

mẫu CÔNG văn NHẬP cảnh

Mẫu công văn nhập cảnh bao gồm các loại sau:

Mẫu công văn nhập cảnh bao gồm Mẫu đồng ý chấp thuận cho phép người nước ngoài được phép vào VN.

 

Và mẫu đơn đề nghị xin công văn nhập cảnh của cơ quan mời, tổ chức bảo lãnh.

 

Mẫu N2 – Công văn đề nghị xét duyệt, kiểm tra nhân sự người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam

Các biểu mẫu khác về cam kết của tổ chức bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh.

Biểu mẫu về lịch trình công tác của người nước ngoài muốn xin công văn nhập cảnh đến VN,

 

biểu mẫu tài liệu dùng trong quá trình xin cấp phép công văn nhập cảnh vào Việt Nam.

Liên hệ với VISA legalviet cung cấp mẫu miễn phí.

TƯ VẤN CÁC TRƯỜNG HỢP NHẬP CẢNH VÀO Việt Nam

Gọi ngay về công văn nhập cảnh 0904 919 482

Nhận visa nhanh vào VN,

Xin visa sân bay

giới thiệu biểu mẫu xin công văn nhập cảnh