Mẫu NA18 mẫu danh sách người nước ngoài khai báo tạm trú

Mẫu NA18 mẫu danh sách người nước ngoài khai báo tạm trú

Đây là biểu mẫu theo thông tư 04/2015 hướng dẫn Luật xuất nhập cảnh. Liên hệ LegalViet ANT chúng tôi để được tư vấn gia hạn visa xin lưu trú, thư mời nhập cảnh, giấy phép lao động.
 
 
Tải mẫu NA18 tại đây:  DOWNLOAD

 

 

                                                                                                                                                Mẫu (Form) NA18

Ban hành kèm theo thông  tư  số 04 /2015/TT-BCA

ngày 05 tháng  01 năm  2015

 

Đơn vị:……………………..…Điện thoại:………………….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự Do – Hạnh phúc…….…., ngày…..….tháng………năm………

THỐNG KÊ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠM TRÚ

Kính gửi:

 

STT Quốc tịch NNN tạm trú tại cơ sở lưu trú NNN tạm trú tại nhà dân Tổng số (theo từng quốc tịch)
Khách mới Khách đang tạm trú Khách mới Khách đang tạm trú
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
          Tổng

 

Xác nhận (của đơn vị tiếp nhận)                                      Đơn vị thống kê