Mẫu NA16 – Mẫu hồ sơ pháp lý của công ty

Mẫu NA16 – Mẫu hồ sơ pháp lý của công ty

Biểu mẫu Na16- Đây là một mẫu tài liệu rất quan trọng trong việc xin visa, gia hạn visa, thư mời nhập cảnh của công ty mời người nước ngoài vào làm việc.

Tải mẫu NA16 tại đây: DOWNLOAD 
Mẫu Na16 cũng được dùng để làm hồ sơ thẻ tạm trú.
Tải mẫu trực tiếp mẫu GIỚI THIỆU CHỮ KÝ NA16 tại đây – để giới thiệu chữ ký con dấu của công ty bảo lãnh tới cơ quan xuất nhập cảnh.

 

  Mẫu (Form) NA16
Ban hành kèm theo thông tư số 04/2015/TT-BCA ngày 05 tháng 01 năm 2015
…………………….(1)Trụ sở tại:

Điện thoại:

Số:……………..
V/v: giới thiệu con dấu, chữ ký

………………ngày, …..tháng…. năm……

 

Kính gửi:……………………………………. (2)

………….(3)…………… được thành lập theo ……..(4)…….. cấp ngày …/…/…

Xin giới thiệu con dấu của ………(5)……… và chữ ký của người có thẩm quyền để làm các thủ tục liên quan đến việc bảo lãnh cho người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại quý cơ quan, cụ thể:

1- Mẫu con dấu:

 

 

  1. Người đại diện theo pháp luật: Ông (bà): ………………………………………………………….

– Quốc tịch: …………………………CMND/Hộ chiếu số:…………………………………………….

– Địa chỉ thường trú/tạm trú: ………………………………………………………………………………

– Mẫu chữ ký:

 

 

Xin giới thiệu để quý cơ quan phối hợp công tác./.

 

  Thủ trưởng cơ quan/tổ chức
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

 

Ghi chú:

(1) (3) (5) Tên cơ quan/tổ chức.

(2) Cục Quản lý xuất nhập cảnh hoặc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh – Công an tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương.

(4) Ghi rõ giấy phép hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc thành lập tổ chức và kèm theo bản sao có chứng thực.