Mức phí xử phạt khi không có giấy phép lao động theo quy định của nhà nước

Mức phí xử phạt khi không có giấy phép lao động theo quy định của nhà nước

Xử phạt lao động nước ngoài không có giấy phép lao động

Giấy phép lao động được xem là giấy tờ cần thiết để người nước ngoài làm việc tại công ty Việt Nam. Ngoài những trường hợp được miễn giấy phép lao động thì chủ công ty Việt Nam đều cần làm thủ tục bảo lãnh để xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài. Mức phí xử phạt khi không có giấy phép lao động theo quy định của nhà nước như sau:

Đối với người lao động nước ngoài

Người lao động nước ngoài sẽ bị trục xuất khỏi Việt Nam nếu có 1 trong các hành vi sau đây:

  • Làm việc nhưng không có giấy phép lao động theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp không thuộc diện cấp giấy phép lao động;
  • Sử dụng giấy phép lao động đã hết hạn.

Đối với người sử dụng lao động

  • Không thông báo tình hình sử dụng lao động là người nước ngoài hoặc có báo cáo nhưng chưa đảm bảo những nội dung, thời hạn theo quy định: Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng.
  • Đình chỉ hoạt động của doanh nghiệp từ 01 tháng đến 03 tháng và phạt tiền nếu vi phạm các hành vi: Sử dụng người lao động nước ngoài không có giấy phép lao động hoặc không có giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động hoặc sử dụng người lao động có giấy phép lao động đã hết hạn:
    • Từ 30.000.000 đồng đến 45.000.000 đồng (vi phạm từ 1-10 người).
    • Từ 45.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng (vi phạm từ 11-20 người).
    • Từ 60.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng (vi phạm từ 21 người trở lên).

Chính vì vậy việc làm giấy phép lao động cho người nước ngoài là hết sức quan trọng.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại các khu vực Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Bắc Ninh và các tỉnh phía Nam. Vui lòng liên ngay với chúng tôi để được báo giá hợp lý.

⇒ Gọi ngay 0902 183 755/ 0933 820 555

Xem thêm:

Thủ tục làm giấy phép lao động

Dịch vụ visa nhập cảnh Việt Nam