Người Việt Nam làm thủ tục xin cấp hộ chiếu (passport) ở đâu?

Xin visa Trung Quốc theo đoàn

Xin visa Trung Quốc theo đoàn