Quy định về khám sức khỏe làm giấy phép lao động

Quy định về khám sức khỏe làm giấy phép lao động

dịch vụ giấy phép lao độngdịch vụ giấy phép lao động

Quy định về khám sức khỏe làm giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam như thế nào?

Trong hồ sơ làm giấy phép lao động cho người nước ngoài tại VN cần có giấy khám sức khỏe.

Giấy khám sức khỏe phải do các bệnh viện đủ tiểu chuẩn được bộ y tế chỉ định mới là điều kiện hợp lệ khi làm hồ sơ xin giấy phép lao đông.

Liên hệ  DỊCH VỤ GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CỦA LEGALVIET ANT  để được tư vấn về khám sức khỏe lao động và hồ sơ workpermit.