Biểu mẫu xin nhập cảnh (visa)

Biểu mẫu xin nhập cảnh (visa)

Biểu mẫu xin nhập cảnh (visa), thẻ tạm trú, thường trú
1. Tờ khai đề nghị cấp thị thực Việt Nam (NA1). 2. Công văn đề nghị xét duyệt, kiểm tra nhân sự người nước ngoài nhập cảnh (NA2). ...