cấp visa điện tử

cấp visa điện tử

Từ ngày 01/02/2017, Việt Nam sẽ chính thức cấp visa thị thực điện tử cho người Việt Nam đến Việt Nam du lịch. Theo các chuyên gia đây ...