cấp visa

cấp visa

visa điện tử
Quốc Hội đã họp và thông qua việc đồng ý  CẤP VISA 1 NĂM cho người Mỹ khi có yêu cầu làm visa 1 năm nhập cảnh Việt ...

Thủ tục xin giấy kết hôn với người nước ngoài
Visa nhập cảnh Việt Nam cho người nước ngoài. Bạn là người nước ngoài hay có người thân là người nước ngoài muốn đến Việt Nam du lịch, ...