CÔNG AN TỈNH/TP

CÔNG AN TỈNH/TP

THỦ TỤC GIA HẠN VISA TẠI PHÒNG QUẢN LÝ XNC CÔNG AN TỈNH/TP
Người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam nếu visa hết hạn có thể xin gia hạn visa với thời hạn visa tại Phòng quản lý xuất ...