cư trú

cư trú

TQuy định về biểu mẫu xuất nhập cảnh, cư trú
BỘ CÔNG AN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 04/2015/TT-BCA   Hà Nội, ngày 05 ...

thẻ tạm trú 3 năm
Tư vấn quy định thẻ tạm trú Bạn cần thông tin về dịch vụ thẻ tạm trú cho người nước ngoài hoặc đơn giản chỉ cần dịch vụ ...

hành vi vi phạm các quy định về xuất nhập cảnh, tạm trú, thường trú
LUẬT NHẬP CẢNH , XUẤT CẢNH 2015  là văn bản Luật mới nhất sẽ có hiệu lực ngày 1-1-205 và là văn bẩn luật có giá trị pháp ...