ĐẠI DIỆN

ĐẠI DIỆN

Thủ tục gia hạn visa cho Trưởng văn phòng đại diện tại HẢI PHÒNG
Thủ tục gia hạn visa cho Trưởng văn phòng đại diện tại HẢI PHÒNG  cần hồ sơ như sau; Việc xin visa hoặc gia hạn visa Việt Nam ...