dan visa nhanh

dan visa nhanh

XIN VISA LẤY TẠI NƯỚC NGOÀI CÓ BẢO LÃNH
I. Hình thức Giấy miễn thị thực         Giấy miễn thị thực (Visa) gồm 02 loại theo mẫu dưới đây: 1.  Loại dán: là Giấy miễn thị thực được dán ...